ข้อกําหนดการใช้งาน

วันที่มีผลบังคับใช้คือวันที่ 4 ตุลาคม 2018

โปรดอ่านข้อกําหนดและการใช้งานเหล่านี้ก่อนใช้ หรือส่งเนื้อหา การใช้YouAreRAD.orgต่อไป หรือโดยการส่งเนื้อหาไปยังYouAreRAD.orgคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกําหนดการใช้งานนี้

ต่อไปนี้เป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (รวมไว้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://www.youarerad.org/privacyระหว่างผู้ใช้แต่ละคน ("คุณ"หรือ"ของคุณ") และขึ้นเหนือความผิดปกติ ("YouAreRAD.org" "เรา" "เรา" "ของเรา" หรือ "ของเรา") และควบคุมการใช้ YouAreRAD.org และเนื้อหาคุณลักษณะบริการช่องทางสื่อสังคมและแอปพลิเคชันที่นําเสนอโดยYouAreRAD.org (รวมเรียกว่า "บริการ") หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้

สิทธิในกรรมสิทธิ์ของ YouAreRAD.org

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน, ทําใช้ได้ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ("YouAreRAD.orgเนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่ จํากัด เพียงบทความใด ๆ และทั้งหมดบล็อกข้อความภาพถ่ายภาพภาพประกอบวิดีโอซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเทคโนโลยีซอร์สและรหัสวัตถุการออกแบบกราฟิกรูปแบบงานศิลปะโลโก้เครื่องหมายการค้าและ "รูปลักษณ์และความรู้สึก" ของบริการเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาตโดยYouAreRAD.orgหรือบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา เนื้อหาYouAreRAD.orgได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ/หรือสิทธิและกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ

ใบอนุญาตของคุณในการใช้เนื้อหาYouAreRAD.orgที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

เรามอบสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่จํากัด ส่วนบุคคล และไม่ใช่เฉพาะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพิกถอนไม่ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์เพื่อใช้ ดู และ/หรือเล่นเนื้อหาYouAreRAD.orgได้ ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานนี้ คุณสามารถทําสําเนาบทความแต่ละฉบับบนบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณต้องไม่แก้ไขกระดาษหรือสําเนาดิจิทัลของวัสดุใดๆ ที่คุณคัดลอกไว้ในลักษณะใดๆ และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลําดับวิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกใดๆ แยกต่างหากจากข้อความประกอบใดๆ สถานะของเรา (และของผู้ร่วมให้ข้อมูลที่ระบุใด ๆ ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาในบริการของเราจะต้องได้รับการยอมรับเสมอ

YouAreRAD.orgข้อสงวนสิทธิ์เนื้อหา

เนื้อหาYouAreRAD.orgในบริการของเรามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในการให้ข้อมูลเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปรับปรุงข้อมูลบนบริการของเรา แต่เราไม่รับรอง รับประกัน หรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม เนื้อหาในบริการของเรา (รวมถึงทั้งเนื้อหาYouAreRAD.orgและเนื้อหาของผู้ใช้) นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันสมัยอยู่เสมอ คุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลนี้แทนหรือแทนที่, กฎหมายทางการเงินทางการเงินหรือคําแนะนําทางการแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับสุขภาพหรือเนื้อหาในบริการคุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ เสมอ การใช้ข้อมูลใดๆ ที่จัดไว้ในบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลที่มีอยู่ในบริการจะรวมถึงการค้นพบหรือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะเสมอ เราไม่แนะนําหรือรับรองผลิตภัณฑ์บริการความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจปรากฏบนบริการ

การใช้บริการนี้คุณอาจได้สัมผัสกับเนื้อหาจากผู้ใช้คนอื่น รวมทั้งเนื้อหาที่โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ เผยแพร่ แล้วส่งหรือส่งถึงหรือผ่านทางบริการของเรา ซึ่งคุณอาจพบว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นในบริการของเราไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่าเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้บริการของเราของเรา

กิจกรรมต้องห้าม

ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของคุณคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่:

โดยไม่จํากัดทั่วไปของดังกล่าวข้างต้น, คัดลอกหรือทําซ้ําบริการใด ๆ, โปรแกรม, ผลิตภัณฑ์, ข้อมูลหรือวัสดุที่จัดไว้ให้โดยYouAreRAD.orgไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ หรือสถานที่สําหรับการทําซ้ําต่อไปหรือทําซ้ําเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง.

นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโพสต์ของเราด้านล่าง

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ, ภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, ความคิด, แนวคิด, ข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์สาธารณะ, อัปโหลด, ทําให้พร้อมใช้งานหรือแบ่งปันในขณะที่ใช้บริการหรือเมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการผ่านช่องทางสื่อสังคมของเรา, ข้อมูลที่มีอยู่จากผู้ใช้ดังกล่าวโปรไฟล์สื่อสังคม (แต่ละและทั้งหมดก่อนหน้านี้"เนื้อหาของผู้ใช้"). เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังบริการของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์

คุณจะมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณมีส่วนร่วมกับบริการจะถูกต้อง (ที่ซึ่งระบุข้อเท็จจริง) และจัดไว้จริง (ที่ซึ่งระบุความคิดเห็น) ในขณะที่เราไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ ตรวจสอบ แสดง ยอมรับ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ลบ ย้าย จัดรูปแบบใหม่ แก้ไข บิดเบือน ลบ หรือปฏิเสธการใช้ประโยชน์เนื้อหาของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น

แนวทางการโพสต์

เมื่อโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้ใช้รสนิยมที่ดีเมื่อกล่าวถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อน ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและให้ข้อมูล โพสต์ข้อมูลที่ซื่อสัตย์และมีคุณค่าและอย่าโพสต์ข่าวลือหรือความคิดเห็นเชิงลบที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริง นอกเหนือจากกิจกรรมต้องห้ามที่อธิบายไว้ข้างต้นเมื่อโพสต์ข้อมูลและสื่อผ่านบริการ คุณต้องไม่:

ผู้ใช้ใดๆ ที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจถูกไล่ออกและปฏิเสธการเข้าถึงกระดานข้อความแชทหรือฟอรั่มสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต YouAreRAD.orgหรือตัวแทนที่กําหนดอาจลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม วัสดุที่โพสต์และ / หรืออัปโหลดไปยังฟอรั่มสาธารณะต่างๆอาจจะอยู่ภายใต้ข้อ จํากัด ของขนาดและการใช้งาน

ท่านมีหน้าที่ในการยึดมั่นในข้อ จํากัด ดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเข้าถึงบริการของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

สิทธิ์อนุญาตเนื้อหาผู้ใช้แก่YouAreRAD.org

โดยการส่งหรือโพสต์เนื้อหาผู้ใช้ของคุณไปยังหรือบนบริการ คุณให้เราและ บริษัท ในเครือของเราตัวแทนพันธมิตรบุคคลที่สามและผู้รับมอบใบอนุญาตทั่วโลกไม่ผูกรวมถ่ายโอนมอบหมายใบอนุญาตปลอดค่าลิขสิทธิ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดไปเพื่อโฮสต์แสดงส่งแจกจ่ายดําเนินการสาธารณะทําซ้ําแก้ไขแก้ไขแปลคัดลอกสร้างงานอนุพันธ์จากจัดเก็บขายส่งเสริมให้สิทธิ์ใช้งานย่อยและใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณในลักษณะใด ๆ และทั้งหมด ไม่ว่าตอนนี้จะรู้จักหรือวางแผนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังเผยแพร่สิทธิ์ทางศีลธรรมและสิทธิ์ที่คล้ายกันทั้งหมดในและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ คุณให้สิทธิ์อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ YouAreRAD.org สิทธิ์ที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้และใช้ประโยชน์จากชื่อบุคลิกและความเหมือนของคุณที่รวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดค่าตอบแทนหรือการระบุแหล่งที่มาใด ๆ คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดYouAreRAD.orgรับการปล่อยตัวจากการเรียกร้องใด ๆ สําหรับการหมิ่นประมาทการบุกรุกสิทธิความเป็นส่วนตัวการละเมิดสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์หรือเรื่องที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีชื่อหรือภาพในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวได้ให้ใบอนุญาตสิทธิ์การสละสิทธิ์หรือการอนุญาตที่จําเป็นเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวของ YouAreRAD.org ตามใบอนุญาตดังกล่าว

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

เราอาจได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีจากนักการตลาดที่เราบางครั้งทบทวนหรือหารือในเนื้อหาด้านบรรณาธิการของเรา เราอาจแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่ขายสินค้าเหล่านั้น (และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ขายโดยบริษัทดังกล่าว) ซึ่งบางครั้งเราจะได้รับค่าตอบแทน

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ

บางครั้งเราอาจมีโอกาสมีส่วนร่วมในการชิงโชคการแข่งขันการสํารวจและ / หรือข้อเสนอพิเศษ ("โปรโมชั่นพิเศษ") ผ่านบริการ โปรโมชั่นพิเศษอาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แยกจากข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษเหล่านั้นเพื่อกําหนดความต้องการของสปอนเซอร์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นพิเศษที่เกี่ยวข้อง หากข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นพิเศษขัดแย้งกับข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ข้อกําหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากเหล่านั้นจะเหนือกว่าเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ลิงค์ไปยังบริการ

คุณอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา, ให้คุณทําเช่นนั้นในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทําลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากมัน. ท่านต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อแนะนํารูปแบบใด ๆ ของสมาคมการอนุมัติหรือการรับรองในส่วนของเราที่ไม่มีอยู่ คุณต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังบริการของเราในเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ บริการของเราต้องไม่ถูกจัดเฟรมไว้บนบริการอื่นใดเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกลิงก์ใดๆ ไปยังหน้าบริการหรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเราก่อนที่คุณจะให้ลิงก์ไปยังหน้าใด ๆ หรือหน้าโซเชียลมีเดียของบริการ

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เราอาจให้หรือบุคคลที่สามอาจให้บนหรือผ่านบริการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ดําเนินการโดยบุคคลที่แยกจากYouAreRAD.org เราไม่มีอํานาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ แก่ท่าน หรือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือข้อมูลของท่าน อันเกิดจากการดําเนินงานของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

บริการเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการตลาดพันธมิตรที่ออกแบบมาเพื่อให้วิธีการสําหรับเว็บไซต์ที่จะได้รับค่าโฆษณาโดยการโฆษณาและเชื่อมโยงกับผู้โฆษณาที่เข้าร่วมและร้านค้าปลีก ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหาก / เมื่อคลิกหรือทําการซื้อผ่านลิงค์พันธมิตร การสื่อสารและการติดต่อกับบุคคลที่สามผ่านลิงก์ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการชําระเงินและการส่งมอบสินค้าและบริการและข้อกําหนดใด ๆ เงื่อนไขการรับประกันและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเป็นระหว่างคุณและบุคคลที่สาม คุณเข้าถึงลิงก์เหล่านี้โดยมีความเสี่ยงของคุณเองโดยไม่คํานึงถึงว่าเราได้รับค่าตอบแทนค่านายหน้าหรือส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการซื้อผ่านลิงค์ดังกล่าวหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงบริการ, ระงับหรือสิ้นสุด

เราไม่รับประกันว่าบริการของเราหรือเนื้อหาใดๆ ในบริการนี้จะพร้อมใช้งานหรือไม่หยุดชะงัก การเข้าถึงบริการของเราได้รับอนุญาตชั่วคราว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน แก้ไข หรือยุติชั่วคราวหรือถาวร ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สําหรับการแก้ไขการระงับหรือการหยุดบริการดังกล่าวในช่วงเวลาใด ๆ เราอาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวภายใต้สถานการณ์ใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทียกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการยุติดังกล่าว นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ที่น่าสงสัย การละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้อาจได้รับการอ้างถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

การปฏิเสธความรับผิดของการรับประกัน

บริการนี้สามารถใช้ได้ "เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" และ "มีข้อบกพร่องทั้งหมด" คุณใช้บริการที่มีความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว YouAreRAD.org และเจ้าหน้าที่ ผู้กํากับ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และบริษัทในเครือปฏิเสธการรับประกันใดๆ และโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความตรงเวลา หรือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับบริการนี้ หรือข้อมูลหรือสินค้าใดๆ ที่มีหรือถูกโฆษณาหรือขายผ่านบริการ เราไม่รับประกันว่าบริการนี้จะ seure หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัสหรือไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด อาจมีความล่าช้า การละเว้น การหยุดชะงัก และความไม่ถูกต้องแม่นยําในข่าว ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการผ่านบริการนี้

ข้อจํากัดความรับผิด

เหนือความวุ่นวายและเจ้าหน้าที่ของกรรมการพนักงานตัวแทนผู้อนุญาตคู่ค้าคู่ค้าและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อคุณโดยตรงทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องการลงโทษหรือเป็นอย่างอย่างเห็นได้ชัดใด ๆ รวมถึงความเสียหายสําหรับการสูญเสียผลกําไรรายได้ธุรกิจค่าความนิยมการใช้ข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและถือ Rise Above The Disorder ที่ไม่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทนผู้ออกใบอนุญาตซัพพลายเออร์คู่ค้าและ บริษัท ในเครือจากและต่อต้านความสูญเสียหนี้สินค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้อง) โดยคุณหรือบุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการผ่านบัญชีอีเมลของคุณ บัญชีโซเชียลมีเดียหรือที่อยู่ ISP เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการป้องกันแต่เพียงผู้เดียวของการเรียกร้องใด ๆ ส่วนนี้จะยังคงสิ้นสุดการเข้าถึงบริการของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายสําหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณมีความเชื่อที่ดีว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาใด ๆ ในบริการโปรดส่งประกาศที่มีข้อมูลที่แสดงด้านล่าง ("ประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างว่า")

ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย:

ฝ่ายกฎหมาย
5150
เลควูด, CA 90712
อีเมล: hey@youarerad.org

หนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ถูกลบออกเนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวให้ส่งประกาศไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของเราซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

หากได้รับหนังสือบอกกล่าวที่เคาน์เตอร์โดยตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย, ขึ้นเหนือความผิดปกติอาจส่งสําเนาของเคาน์เตอร์แจ้งให้ทราบไปยังบุคคลที่ร้องเรียนเดิมแจ้งบุคคลดังกล่าวว่า Rise Above ความผิดปกติอาจแทนที่วัสดุที่ถูกลบหรือหยุดการปิดการใช้งานใน 10 วันทําการ. เว้นแต่บุคคลที่บ่นเดิมไฟล์การดําเนินการที่กําลังมองหาคําสั่งศาลกับเราหรือบุคคลที่แข่งขันร้องเรียนเดิม, เนื้อหาที่ถูกลบอาจถูกแทนที่หรือการเข้าถึงมันเรียกคืนในสิบ (10) ถึงสิบสี่ (14) วันทําการหรือมากกว่าหลังจากได้รับของเคาน์เตอร์แจ้งให้ทราบ, ที่ขึ้นเหนือดุลพินิจ.

ประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล

บริการของเราถูกนําไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เราไม่แสดงเนื้อหาและวัสดุที่มีอยู่ในหรือผ่านบริการของเรามีความเหมาะสมหรือมีให้บริการในสถานที่อื่น ๆ ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการจากสถานที่อื่น ๆ โดยปฏิบัติตามความคิดริเริ่มของตนเองและมีความเสี่ยงของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เราอาจจํากัดความพร้อมในการให้บริการของเราหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในบริการของเราต่อบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้ตลอดเวลา

กฎหมายที่ใช้บังคับ; เขตอํานาจศาล; อนุญาโตตุลาการ; เริ่มดําเนินการ

ข้อตกลงการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Rise Above The Disorder จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นข้อตกลงทั้งหมดดําเนินการในนั้นโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมายและอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญา (ถ้ามี)

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณจะถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับใน Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย, ยกเว้นว่า, เท่าที่คุณมีในลักษณะใด ละเมิดหรือขู่ว่าจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา, เราอาจแสวงหาการถูกศาลหรือบรรเทาที่เหมาะสมอื่น ๆ ในรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนีย, และคุณยินยอมให้เขตอํานาจศาลพิเศษและสถานที่ในศาลดังกล่าว. อนุญาโตตุลาการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะดําเนินการภายใต้กฎระเบียบแล้วแลกเปลี่ยนของแยม คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะผูกพันและอาจจะถูกป้อนเป็นคําพิพากษาในศาลใด ๆ ของเขตอํานาจ. ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเข้าร่วมการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการระดับชั้นหรืออื่น ๆ

การเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทําใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องยื่นภายในหนึ่งปีหลังจากเรียกร้องหรือก่อให้เกิดการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นหรือถูกระงับตลอดไป การเรียกร้องใด ๆ โดยคุณที่อาจเกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะชดเชยความเสียหายทางการเงินและคุณจะไม่ในกรณีใดๆ มีสิทธิที่จะบรรเทาคําสั่งหรืออื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังสละสิทธิ์ใด ๆ อย่างชัดเจนที่จะรีสอร์ทในรูปแบบใด ๆ ของการกระทําของชั้นเรียน

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราและควบคุมการใช้บริการของคุณ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะแทนที่และดับสัญญาสัญญาการรับประกันการรับประกันการรับรองและการประกอบระหว่างคุณและพวกเราไม่ว่าจะเขียนหรือพูดเกี่ยวกับบริการ นอกจากนี้ คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลเมื่อคุณใช้บริการอื่น

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้สามารถมอบหมายได้อย่างเต็มที่โดยเราและจะผูกพันและผูกกับผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายและสืบทอดของเรา ไม่มีหน่วยงาน, หุ้นส่วน, ร่วมทุน, นายจ้างนายจ้างหรือความสัมพันธ์แฟรนไชส์แฟรนไชส์มีจุดมุ่งหมายหรือสร้างขึ้นโดยข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้. การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกําหนดใดๆ ของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้พบโดยศาลของเขตอํานาจที่จะไม่ถูกต้องศาลจะยังคงพยายามที่จะให้ผลต่อความตั้งใจของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติและบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะยังคงอยู่ในบังคับเต็มและผลกระทบ หัวเรื่องในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราที่นี้เกิดจากความล้มเหลวดังกล่าวจากสาเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมที่เหมาะสมของเรารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกล, ความล้มเหลวทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารหรือการเสื่อมสภาพ

การปรับปรุงข้อกําหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่าการโพสต์ข้อกําหนดการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่ของเราในบริการของเราจะถือเป็นคําบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อกําหนดการใช้งานที่ปรับปรุงแล้วดังกล่าวและการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณหลังจากการโพสต์ดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไข ดังนั้น โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ก่อนการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ และจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่โพสต์หรือวันที่ดังกล่าวในภายหลังตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดการใช้งานที่โพสต์ไว้

คุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทํางานใหม่ใดๆ ที่เพิ่มหรือปรับปรุงบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน